XV Međunarodni poljoprivredni sajam „INTERAGRO 2016“.

U organizaciji A.D.“Grad“ u Bijeljini je na prostoru Agrotržnog centra „Knez Ivo od Semberije“ u periodu od 22. do 24. septembra 2016. godine.održan XV Međunarodni poljoprivredni sajam „INTERAGRO 2016“.

Poljoprivredni sajam u Bijeljini se svrstava u grupu najznačajnijih poljoprivrednih manifestacija u BiH, što je i logično s obzirom da je opština Bijeljina najrazvijenije agrarno područje u Republici Srpskoj, te da je Semberija poznata po razvijenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Prema planu organizacije ovogodišnjeg sajma, u tri sajamska dana posjetioci su imali priliku vidjeti bogatu ponudu poljoprivredne mehanizacije i alata, sjemenskog i sadnog materijala, hrane i pića, meda i proizvoda od meda, sredstava za zaštitu i uzgoj bilja, stočne hrane, mineralnih đubriva…

Sajam je uz masovno prisustvo izlagača raznovrsnih robnih grupa оbuhvatio i kvalitetan program pratećih aktivnosti (izložba poljoprivredne mehanizacije, priključaka i opreme za poljoprivredu, izložba stoke najkvalitetnijih grla, naučno-stručna savjetovanja, promocije, javne tribine, poslovni susreti…).

Sajam je okupio značajan broj bankarskih institucija, nevladinih organizacija i razvojnih agencija koje pružaju podršku razvoju agrara. Prisustvo ministarstava, nadležnih institucija, privrednih komora, agencija, udruženja i fondova imalo je za cilj da se u neposrednom kontaktu posjetioci sajma upoznaju sa aktuelnim programima i oblicima finansiranja, sufinansiranja i drugim pogodnostima, kao i da prikupe neophodne informacije za rješavanje problema prisutnih u poljoprivredi.

I ove godine nije bilo izostavljeno kvalitetno medijsko praćenje i promovisanje ove sajamske manifestacije.

Univerzitet Bijeljina je ovom prilikom svojim prisustvom na Sajmu uveličao ovaj događaj, predstavio sebe i svoj rad kao i napravio niz uspješnih kontakata bitnih za dalje naučno-stručne aktivnosti.

Prilog slika: