Udžbenici i biblioteka

Za svaki predmet profesor preporučuje jedan obavezni udžbenik i širu literaturu. Članci i drugi izvori koriste se u cilju lakšeg savladavanja predviđenog gradiva i brže pripreme ispita.

Studenti zadužuju udžbenik na početku semestra i isti je dužan da vrati, neoštećen, pošto položi predmetni ispit.

Studentima stoji na raspolaganju biblioteka, koja je u okviru Univerziteta. Biblioteka je opremljena literaturom iz oblasti koje se izučavaju i širom literaturom potrebnom za sticanje sveobuhvatne opšte kulture.

Raspoloživu literaturu studenti mogu da pretražuju preko sajta Univerziteta, koristeći se nalogom za pristup koju ima svaki student.

Univerzitet Bijeljina
    sildenafil spain compra de viagra o cialis kamagra en france sildenafil cuanto cuesta que contiene el medicamento cialis