Učešće na naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Izazovi sazrevanja u XXI veku“

Članovi Studentskog parlamenta Univerziteta „Bijeljina“ učestvovali su na VI godišnjoj naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učeščem, koju je organizovalo Psihološko savetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, pod nazivom „Izazovi sazrevanja u XXI veku“.Konferencija je održana od 14. do 17. novembra 2019. godine u studentskom odmaralištu na Avali, a više informacija o organizacionom odboru konferencije možete pronaći na http://www.savetni.org/konferencija.html.

Studentkinje 3. godine farmacije Maja Đukanović i Jovana Savanović su u petak 15. novembra, u okviru tačke „Psihologija ličnosti i psihologija umetnosti“, izložile rad tima autora koji su sačinjavali Maja Đukanović, Jelena Mitrović, Darina Trnovska, Đorđe Baletić i Jovana Savanović, pod nazivom „Veza duha i tijela. Neurotransmiteri. Psihoterapija ili farmakoterapija?“ Izlaganje je bilo veoma zapaženo jer rad predstavlja vezu psihologije i farmacije.

Link Zbornika radova sa ove konferencije biće dodat nakon štampanja istog.

Učešće na ovoj konferencji predstavlja nastavak uspiješne saradnje Psihološkog savjetovališta i Studentskog parlamenta Univerziteta „Bijeljina“ sa Psihološkim savetovalištem za sudente iz Niša.

Prilog slika: