Skip to main content

Svečana dodjela diploma 2020. godine

Tradicionalno povodom Dana Univerziteta „Bijeljina“ i krsne slave „Sveti Sava“, na Univerzitetu „Bijeljina“ je 27.01.2020. godine upriličena svečana dodjela diploma diplomiranim studentima. Tom prilikom, uručena je diploma 156 studentu, kojima će ovo biti iskorak u jednu novu fazu daljeg života i rada.

Uz riječi dobrodošlice direktora Univerziteta ”Bijeljina” i dekana Poljoprivrednog fakulteta, doc. dr Bore Krstića, puno uspjeha u daljem životu i radu poželjeli su im i ostali nastavnici i saradnici sa Univerziteta “Bijeljina” koji su imali čast da proteklih godina budu dio njihovog studentskog životnog perioda.

Uz sve čestitke na savladavanju još jedne životne prepreke, Univerzitet “Bijeljina” želi svojim, sad već bivšim studentima, puno sreće u budućem periodu i profesionalnom radu.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.