Studentska anketa - zimski semestar školske 2019/2020

 

Poštovani studenti,

Pravilnikom o studentskom vrijednovanju kvaliteta nastavnog procesa koji je 30.3.2013. godine usvojio Senat Univerziteta „Bijelјina“, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem o vrijednovanju kvaliteta nastavnog procesa stiču se saznanja o mišlјenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilјu njegovog unaprijeđenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na slјedećim načelima: dobrovolјnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrijednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću univerzitetskog web servisa. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da elektronski popunjavaju anketne upitnike. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijelјena po oblastima studentskog anketiranja sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge.

Postupak anketiranja studenata će se sprovesti u periodu od 1. do 20. januara 2020. godine, a anketiranje se odnosi na zimski semestar 2019/2020. godine, dnosno na prvi i integrisani ciklus studija.

Pristup anketi ostvarujete putem Vašeg logovanja/ulaska na sajt Univerziteta u kategoriji Ankete.

 

S poštovanjem,

Uprava Univerziteta „Bijelјina“

Prilog slika: