Skip to main content

ŠTA JE DEPRESIJA? EDUKATIVNI VIDEO PSIHOLOŠKOG SAVJETOVALIŠTA

U sklopu projekta “Your enemy: DEPRESSION!” Psihološkog savjetovališta Univerziteta "Bijeljina" kreiran je edukativni video, koji u kratkim crtama objašnjava depresiju kao mentalni poremećaj. Cilj ovog edukativnog sadržaja je da se podigne svijest o značaju mentalnog zdravlja i prevenciji mentalnih bolesti. Psihološko savjetovalište u narednom periodu planira kreirati još edukativnih sadržaja koji će pomoći boljem razumijevanju mentalnih bolesti.

Mladen Cimeša

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.