Sporazum o saradnji sa Visokom zdravstvenom školom strukovnih studija u Beogradu

Dana 23.05.2016. godine potpisan je Sporazum o saradnji na polju obrazovanja u oblasti zdravstvenih nauka.

Potpisnici ovog Sporazuma su: Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu i Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina – Fakultet zdravstvenih studija.

Ovom prilikom postignut je sporazum da budući studenti koji zbog popunjenosti upisnih kapaciteta ne uspiju da se upišu na željeni studijski program, na Visokoj školi u Beogradu, moći će to da učine na Univerzitetu „Bijeljina“ ,koji je potpisnik Sporazuma o saradnji, bez dodatnih uslova kao što je ponovno polaganje prijemnog ispita.

S druge strane već upisani studenti koji po završetku studija na Univerzitetu „Bijeljina“ dobijaju 180 ECTS poena (tri godine), a žele diplomu koja nosi 240 ECTS poena (četiri godine), mogu upisati četvrtu godinu studija na Visokoj školi u Beogradu, jer im to omogućava potpisani Sporazum.

Pored navedenog potpisani sporazum obezbjeđuje saradnju:

  • U ostvarivanju i razvoju dodiplomskih i postdiplomskih studijskih programa
  • U zajedničkoj realizaciji studijskih programa i projekata
  • Aktivna međunarodna saradnja (razmjena studenata, nastavnog osoblja i zaposlenih)
  • Razmjena inicijativa, informacija i iskustva u oblasti obrazovanja
  • O zajedničkom publikovanju knjiga i nastavnih materijala
  • U organizovanju međunarodnih konferencija, skupova, simpozijuma i seminara koji su u interesu obije strane sporazuma
  • Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja u ostvarivanju obrazovanja
  • Realizacija drugih aktivnosti od zajedničkog interesa za obje strane.

 

Prilog slika: