Seminar za stručne saradnike 24.04.2015

 

FAKULTET ZA PSIHOLOGIJU I PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

UNIVERZITETA „BIJELJINA“ORGANIZUJU

S E M I N A R NA TEMU

„ULOGA STRUČNIH SARADNIKA U ŠKOLAMA U PROCJENI I PLANIRANJU PREVENTIVNIH INTERVENCIJA SA DJECOM I MLADIMA SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU“

Učesnici: Psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, nastavnici i stručni saradnici koji su uključeni u rad sa mladima.

Mjesto održavanja: Univerzitet „Bijeljina“, Bijeljina, Pavlovića put bb.

Vrijeme održavanja: Petak, 24.04.2015. godine, sa početkom u 10 časova.

PROGRAM SEMINARA

1000 – 1015 h – Pozdravna riječ

-          mr Boro Krstić, direktor Univerziteta „Bijeljina“

-          Prezentacija Psihološkog savjetovališta za mlade– Jelena Jovanović, rukovodilac savjetovališta

1015 – 1145 h – „Karakteristike, ciljevi i metode procjene snaga i teškoća djece“,prof.dr Tamara Džamonja

1145 – 1215 h –  Pauza

1215– 1345 h – „Procjena i planiranje intervencija“, prof.dr Tamara Džamonja

1345 – 1400 h –  Evaluacija seminara

-          Podjela potvrda o učešću

      Cilj seminara: Ukazati, kroz teorijska i praktična iskustva, na metode procjene djece i mladih koji su u riziku ili ispoljavaju neke oblike poremećaja u ponašanju, kako bi se detektovale glavne oblasti problema, a način i sadržaj intervencije prilagodili specifičnostima potreba i problema mlade osobe i njenih roditelja.

Programi preventivnih intervencija koji se bave djecom sa problemima u ponašanju usmjereni su na:

-          rano prepoznavanje rizika, procjenu potreba, teškoća i pozitivnih kapaciteta djeteta

-          individualizaciju odgovora u cilju zadovoljenja potreba i ublažavanje/otklanjanje rizika

-          korišćenju različitih resursa/usluga lokalne zajednice

-          rad sa djecom i porodicom na motivaciji, promjeni obrazaca ponašanja i širenju životnog repertoara

Svrha ovakvih intervencija je da djete dobije adekvatne usluge u prirodnoj sredini koje odgovaraju na njegove nezadovoljene potrebe, uključujući i adekvatno obrazovanje, te ostane i završi školu.

Ovim putem pozivamo Vas da svojim aktivnim učešćem na seminaru unapredite svoja znanja o ovoj temi i time date svoj doprinos očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja djece i mladih.

Prilog slika: 

    viagra moins cher comprar cialis españa comprar viagra femenina online comprar levitra no brasil precio viagra