Seminar „Savremeni trendovi liječenja u medicini“

Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina organizuju S E M I N A R na temu „Savremeni trendovi liječenja u medicini“

Učesnici: Medicinske sestre / medicinski tehničari.

Mjesto održavanja: Univerzitet „Bijeljina“,  Bijeljina, Pavlovića put bb.

Vrijeme održavanja:  utorak, 08.12.2015. godine, sa početkom u 10 časova.

Cilj seminara:  Edukacija i unapređenje  znanja medicinskih sestara/tehničara u oblasti zdravstvene njege; znanje, vještine, komepetencije i značaj medicinskih sestara/tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti.

            Ovim putem pozivamo Vas da svojim prisustvom i učešćem na seminaru unaprijedite svoja znanja iz oblasti zdravstvene njege i zdravstvene zaštite.

PROGRAM SEMINARA

10.00 – 10.30 h –  Otvaranje seminara 

            - direktora Univerziteta Bijeljina, mr Boro Krstić

            - predsjednica Upravnog obora Udruženja Gordana Gavrić

            - dekan Fakulteta zdravstvenih studija, doc. dr  Dražen Jovanović

10.30 – 11.00h – Doc.dr Dragan Zečević - Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina

                        Tema: „Informisanje i komunikacija sa pacijentom i njegovom porodicom“

11.00 – 11.30 h – Spec. SMS Velisava Perović - Institut za kardiovaskularne bolesti Beograd

                        Tema: "Savremeni trendovi liječenja u kardiologiji" 

11.30 – 11.45 h – Dipl.med.ses. Ljiljana Vujanović - Opšta bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina

                        Tema: "Prevencija i suzbijanje tuberkoloze u zdravstvenim ustanovama" 

12.00 - 13.30h – Pauza

13.30 - 14.30 h – Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina

                        „Izlaganje stručnih radova“

Dokument

Prilog slika: 

    tadalafilo combien coute le viagra precio viagra farmacia viagra suisse viagra cuanto vale