Realizacija međunarodne studentske razmjene

     U skladu sa dogovorom predstavnika departmana za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Nišu i Fakulteta za psihologiju, Univerziteta „Bijeljina“ iz Bijeljine, postignutog na okruglom stolu 26.12.2015. godine, a u cilju unapređenja kvaliteta nastave i razmjene znanja i iskustava, tri studenta psihologije, a ujedno i volontera Psihološkog savetovališta za studente pri SKC-u iz Niša, imalo je prilike da u trajanju od 6 dana (od 26.02.2016. do 03.03.2016. godine), posjeti naš Univerzitet. Gosti iz Niša, učestvovali su i na Sajmu mentalnog zdravlja u svojstvu izlagača i na taj način promovisali svoje aktivnosti.

     Cilj studentske razmjene bio je unapređenje kvaliteta nastave i razmjena znanja i iskustava, ali je predstavljala i svojevrstan vid promocije ne samo psihologije kao nauke i struke, već i institucija na teritoriji grada Bijeljina i samoga Grada.

     U okviru planiranih aktivnosti, predviđena je posjeta svim institucijama od značaja koje obuhvataju rad stručnih saradnika (psihologa, pedagoga, socijalnih radnika) sa ciljem da se studenti kroz razgovor sa stručnim saradnikom, upoznaju sa radnim zadacima, organizacijom i aktivnostima institucija, kao i realnim problemima i raznovrsnim ulogama psihologa – stručnog saradnika u institucijama. Realizovali smo posjetu sledećim institucijama: Centru za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Bijeljina, Centru za medicinu rada i sporta Bijeljina, Javnom fondu za dječju zaštitu Bijeljina, Centru za socijalni rad Bijeljina, Kazneno popravnom zavodu Bijeljina, Udruženju i dnevnom centru „Otaharin“ Bijeljina. Ovo je bila i svojevrsna prilika da se studenti Fakulteta za psihologiju Univerziteta „Bijeljina“ upoznaju sa mogućim izazovima budućeg zanimanja.

     Zahvaljujući velikoj predusretljivosti i zalaganju stručnih saradnika, koji su nas ugostili u institucijama, uspješno smo realizovali prvu međunarodnu studentsku razmjenu i na taj način otvorili put daljoj saradnji.

     Galerija

Prilog slika: 

    kamagra achat viagra sans ordonnance en pharmacie viagra precio farmacia argentina cialis achat tadalafil prix