Psihološko savjetovalište za mladе na Sajmu mentalnog zdravlja

     Povodom obilježavanja Svijetskog dana mentalnog zdravlja, Psihološko savjetovalište za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš, a u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, organizovalo je 3. Sajam mentalnog zdravlja pod sloganom „Ventiliranje“'. Sajam je održan u petak, 09.10.2015. godine, u holu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u terminu od 16 do 19 časova. U okviru sajma, u terminu od 19 do 21 časova, održana je i psihodramska radionica, koju su vodile Jelena Jovanović i Aleksandra Popović, psihodramski terapeuti u edukaciji.

     Psihološko savjetovalište za mladе je posjetiocima Sajma pokušalo da na kreativan, zanimljiv i praktičan način približi usluge koje nudi, kao i besplatnu i anonimnu pomoć koje mladi mogu da dobiju unutar Savjetovališta. Cilj naših aktivnosti, bilo je prepoznavanje različitih emocionalnih stanja mladih, kako pozitivnih, tako i negativnih (između ostalih i osjećanje bijesa), njihovo razumijevanje i prihvatanje, ali i pružanje mogućnosti njihovog adekvatnog „ventiliranja“. Posjetioci su imali prilike i da rješavaju testove koji se tiču njihovih osobina ličnosti, stilova učenja, emocionalne pismenosti, partnerske vezanosti, zadovoljstva životom ili načina kako se suočavaju sa stresom.

     Ove godine, Sajam je bio posvećen temama: anksioznost, depresivnost, bijes i teškoće prilagođavanja, koje su prepoznate kao najčešće problemske teme kod mladih osoba, a koncept Sajma je bio zasnovan na predstavljanju svakodnevnih mogućnosti koje možemo iskoristiti za prepoznavanja i razumjevanja ovih stanja kod sebe i drugih, ali i očuvanje sopstvenog mentalnog zdravlja.

Prilog slika: 

    viagra pfizer cost comprar cialis 20 mg acheter du viagra en france cialis tabletas prix levitra 20mg