Prvi konsultacijski sastanak o programima aktivnosti za različite kategorije zatvorenih osoba

U Banja Luci je od 29. do 30. septembra 2016. godine, održan prvi konsultacijski sastanak o programima aktivnosti za različite kategorije zatvorenih osoba. Sastanak je organizovan u okviru projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenika i zatvorenika u Bosni i Hercegovini” i Horizontalnog programa pomoći Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Tokom dvodnevnog sastanka razgovaralo se o velikom broju preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) koje su navedene u izvještajima sa dosadašnjih posjeta BiH, te o načinima unapređenja postupanja sa zatvorenim osobama kroz osmišljavanje i pružanje programa svrsishodnih aktivnosti.

Sastanak predstavlja svojevrstan kontinuitet u radu na osmišljavanju svrsishodnih individualnih programa aktivnosti za različite kategorije zatvorenih osoba koji je započet u okviru ranijih EU/VE projekata.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta “Bijeljina”.

Galerija

Prilog slika: