Praktična nastava za srednjoškolce na Univerzitetu "Bijeljina"

Farmaceutski fakultet Univerziteta ,,Bijeljina’’ 24.02.2015. godine krenuo je sa realizacijom Sporazuma o saradnji potpisanog sa Medicinskom i Poljoprivrednom školom u Bijeljini, kojim se obavezao da će ustupiti prostorne i nastavničke kapacitete učenicima medicinske škole za obavljanje vježbi iz stručnih predmeta, na smjeru farmacija i opšti medicinski smjer. Kako u pomenutoj školi ne postoje uslovi za potpuno praktično usavršavanje farmaceutskih tehničara i medicinskih tehničara, to je Farmaceutski fakultet izašao u susret ponudivši kako kadar i prostor, tako i opremu.

Na ovaj način bijeljinski srednjoškolci od ove godine imaju mogućnost da se upoznaju sa sredstvima rada koju nemaju mogućnost da vide ni veliki broj studenata farmacije...

24 02.2014 održani su prvi časovi iz predmeta Analitička hemija (4 časa), za učenike druge godine farmaceutskog usmjerenja.

Gravimetrijskim određivanjem gvožđe (III) jona upoznali su se sa mnogim operacijama i time vježbali određene manuelne vještine, preciznost i tačnost koje su neophodne za rad u svakoj laboratoriji.

Prilog slika: 

    cialis vente en france venta de viagra por internet combien de temps dure le viagra white viagra pfizer prix du sildenafil