Praktična nastava za farmaceutske tehničare

     Učenici trećeg razreda Srednje medicinske škole u Bijeljini, smjer farmaceutski tehničar, obavljali su praktičnu nastavu na Univerzitetu Bijeljina u sklopu Katedre za farmaceutsku tehnologiju. Izrađivali su jednofazne sisteme, rastvore, i dvofazne sisteme suspenzije i emulzije.

     Ciljevi praktične nastave bili su sticanje znanja iz oblasti izrade rastvora, suspenzija i emulzija, pakovanja, signiranja, djelovanja i načini upotrebe preparata. Pozivajući se na propise iz Magistralnih formula 2008, Ph. Jug. IV i Ph. Jug. V učenici su uspiješno izradili: miksturu sumpora, miksturu ihtamola, uljanu emulziju, anestezin suspenziju za oralnu upotrebu i druge preparate magistralne izrade.

Prilog slika: 

    comment fonctionne le viagra cialis ne marche pas vardenafil tabletas precio sildenafil compra sildenafil