Praksa učenika trećeg razreda Srednje medicinske škole u Bijeljini

Učenici trećeg razreda Srednje medicinske škole u Bijeljini, bili su gosti na Univerzitetu Bijeljina u sklopu Katerde za farmaceutsku tehnologiju. U savremeno opremljenoj laboratoriji, izrađivali su ljekovite preparate u skladu sa važećim farmakopejama i magistralnim formulama. Ciljevi praktične nastave bili su sticanje vještina iz oblasti izrade tečnih preparata za spoljašnju primjenu, poput Lugolovog rastvora, 3% vodonik peroksida i razblaženog etanola.

Prilog slika: 

    original viagra pfizer ohne rezept viagra precio farmacia viagra paris levitra prix en france cual es la mejor viagra para el hombre