Skip to main content

POZIV NA VII KONFERENCIJU PSIHOLOŠKOG SAVETOVALIŠTA ZA STUDENTE

U organizaciji Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš i u saradnji sa Savezom studenata Univerziteta u Nišu, organizuje se VII Konferencija savetovališta za mlade pod nazivom „Mentalno zdravlje i virtuelna realnost”.

 

Instrukcije za prijavu rada

Obrazac prijave

Pozivno pismo

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.