Obuka naših studenata u Horti centru ”Green House” - Makedonija

     Zahvaljujući dobroj saradnji sa Horti centrom-GreenHouse trening centar, Sveti Nikola, Makedonija, Poljoprivredni fakultet „Univerziteta Bijeljina“ je imao čast da sa svoja dva studenta učestvuje na sedmodnevnoj obuci (23.03.-04.04.2016.) iz stakleničke proizvodnje.

     Naši studenti kao polaznici ovoga kursa su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim i najmodernijim tehnologijama uzgoja povrća u zatvorenom (paradajza) i jedinstvenu priliku da borave u uslovima potpune automatizacije proizvodnje ove kulture, a samim tim i sarađuju sa vrhunskim stučnjacima iz ove oblasti povrtarske proizvodnje.

     Na kraju sedmodnevnog kursa, uspješnim polaznicima su dodjeljeni sertifikati, a naši studenti su pored stručne obuke imali priliku za druženje i razmjenu iskustava sa svojim kolegama iz Hrvatske i Srbije.

     Gostoljubivi domaćini iz Makedonije su i ovaj put prepoznali ulogu saradnje visokoobrazovanih ustanova iz regiona i njih kao vodećih na polju stakleničke proizvodnje povrća u regionu, te time dali svoj doprinos praktičnom delu nastave visokoškolskih ustanova danas.

Prilog slika: