Obavještenje za studente

     Pozivaju se studenti Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija da prisustvuju predavanju prof. dr Nadeljka Manojlovića, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, koje će se održati u subotu 23.05.2015. u terminu od 13:00h. do 14:30h. u prostorijama Univerziteta „Bijeljina“ (Veliki amfiteatar).

     Tema predavanja: TRENDOVI RAZVOJA PUTEVA HEMIJSKIH JEDINJENJA-OD PRIRODNIH RESURSA DO BIOAKTIVNIH SUPSTANCI.

Prilog slika: 

    cialis comprar online viagra vs sildenafil cialis generico tadalafil se puede comprar sildenafil sin receta levitras vs viagra