Obavještenje za studente Farmacije

 

OBAVJEŠTENJE

za studente koji su stekli zvanje magistra farmacije

     Ovim putem obavještavamo svršene studente Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Bijeljina, koji su stekli zvanje magistra farmacije i koji su ispunili uslove za polaganje stručnog ispita shodno Pravilniku o programu i postupku polaganja stručnog ispita (Sl.glasnik.RS 110/11, 54/12, 33/13), da su otklonjene sve smetnje koje su to onemogućavale u prethodnom periodu.

Naime, posle prolongiranja izdavanja rješenja o položenom stručnom ispitu za tri studenta koji su stekli zvanje magistra farmacije na ovoj visokoškolskoj ustanovi u 2014. godini, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je zatražilo od Ministarstva prosvjete i kulture RS da se prethodno izvrši provjera validnosti diploma. Po predmetnoj urgenciji preduzete su određene ·radnje:

  • Ministarstvo prosvjete i kulture RS je podnijelo Zahtjev za vanrednu inspekcijsku kontrolu Inspektoratu Republike Srpske,
  • Prosvjetna inspekcija je po nalogu Inspektorata RS, a po izvršenoj kontroli, Ministarstvu prosvjete i kulture dostavila detaljan Zapisnik o izvršenoj vanrednoj inspekcijskoj kontroli br. 24.120/616-287-17-2/15 od 17.03.2015. godine i 24.120/616- 263-24-1/15 od 17.03.2015. godine (sačinjen na 111 strana), kojim je utvrđeno da nisu utvrđene nepravilnosti, te da su sve diplome izdate u skladu sa licencom Univerziteta, Zakonom o visokom obrazovanju RS i Statutom Univerziteta Bijeljina. Takođe, sastavni dio zapisnika je i obavještenje da je Inspektoratu u Kancelariji gradonačelnika Brčko distrikta BiH podnijeta Zamolnica za pravnu pomoć, za 13 studenata koji su se prepisali sa Evropskog univerziteta Brčko,
  • Prosvjetna inspekcija u Inspektoratu RS je na osnovu Zapisnika Inspektorata Brčko distrikta BiH sačinila Zapisnik kojim je konstatovano da nema nepravilnosti koje se odnose na studente koji su polagali tri ispita (dva izborna i jedan obavezni) za vrijeme studiranja na Evropskom Univerzitetu Brčko.
  • Na osnovu navedenih Zapisnika prosvjetne inspekcije Ministarstvo prosvjete i kulture se, na sastanku sa rukovodstvom Univerziteta Bijeljina koji je održan u kabinetu Ministra prosvjete i kulture u četvrtak 16.07.2015. godine, obavezalo da će dopunu zapisnika dostaviti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, uz konstataciju da je to ministarstvo završilo provjeru diploma studenata koji su stekli zvanje magistra farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina.

Shodno navedenom, obavještavaju se studenti koji su ispunili uslove prema Pravilniku o programu i postupku polaganja stručnog ispita (Sl.glasnik.RS 110/11, 54/12, 33/13), da to učine putem prijave kod Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te da su aktivnosti kod Ministarstva prosvjete i kulture a uz koordinaciju Univerziteta Bijeljina, po ovom pitanju, okončane.

 

Dokument

Prilog slika: 

    levitra generico en mexico viagra pharmacie belgique tadalafil vs sildenafil vs vardenafil cialis sans ordonnance en pharmacie vardenafil mexico