Noć istraživača 2015

     "Noć istraživača 2015" se tradicionalno održava četvrtu godinu zaredom u Bosni i Hercegovini, a ove godine je proslavila i desetogodišnjicu obilježavanja širom Evrope, sa ciljem promocije istraživača i njihovog pozitivnog uticaja na svakodnevni život građana. 

     U skladu sa ovogodišnjim sloganom manifestacije koja se održava u oko 300 gradova Evrope, "Započni lančanu reakciju", sve zainteresovane firme, organizacije, institucije i pojedinci su imali priliku da prikažu publici svoje aktivnosti i na taj način popularišu nauku na zabavan način.

     Psihološko savjetovalište za mlade je u petak, 25. 09. 2015. godine, drugu godinu zaredom uzelo učešće na ovoj manifestaciji i posetiocima omogućilo da na kreativan, zanimljiv i praktičan način potraže odgovor na neka od pitanja o sopstvenoj ličnosti i svetu koji nas okružuje. Posjetioci su imali prilike da posmatraju optičke iluzije i način na koji one utiču na kognitivno funkcionisanje čovjeka, rješavaju testove koji se tiču njihovih osobina ličnosti, stilova učenja, emocionalne pismenosti, partnerske vezanosti, zadovoljstva životom ili načina kako se suočavaju sa stresom, ali i aktivno učestvuju u kratkim eksperimentima iz oblasti socijalne psihologije i na taj način se „sudare“ sa samim sobom i započnu lančanu reakciju promjena.

Prilog slika: 

    cialis 20 mg precio le viagra est il dangereux pour la sante donde comprar viagra en buenos aires viagra precio achat cialis quebec