Naučno-stručni seminar za poljoprivrednike

 

IZAZOVI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2016. GODINI

U nastavku stručnih aktivnosti Poljoprivredni fakultet “Univerziteta Bijeljina” je u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta organizovao seminar pod nazivom “Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini”.

Ovaj naučno-stručni seminar se održao u petak 24.06.2016. godine u prostorijama Omladinskog centra  (Trg pravde) u Brčkom, a učesnici su imali priliku poslušati stručna predavanja iz različitih oblasti agrara.

Goste i učesnike ovog skupa su najprije pozdravili predstavnici Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta kao i direktor Univerziteta Bijeljina doc. dr Boro Krstić, a zatim se prešlo na stručni dio programa kojeg je otvorio prof. dr Grigorije Trifunović svojim predavanjem na temu: “Tehnologija pripremanja i korišćenja kukuruzne silaže u ishrani goveda”.

Posle diskusije na prethodno izlaganje, prof. dr Radenko Stepić sa Visoke poljoprivredne škole u Šapcu je prezentovao sistem zaštite kukuruza od bolesti crvenila koja je jako raširena zadnjih godina u našem bližem region, te je samim tim ovom temom privukao veliku pažnju učesnika seminara.

Pored toga, učesnicima se u nastavku obratio i prof. dr Zoran Rajić sa Univerziteta u Beogradu koji je pokušao napraviti komparativni pregled vođenja agrarne politike u Srbiji i BiH, te pokazati dosadašnja iskustva Srbije iz ove oblasti koja bi u budućnosti mogla biti od koristi  individualnim poljoprivrednim proizvođačima u BiH.

Aktivnošću i brojem pitanja učesnika na ovom skupu se mogao osjetiti nedostatak održavanja ovakvih skupova, a Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina je i ovaj put pokušao nadomjestiti nadamo se uspješno taj nedostatak kao i pružiti našim poljoprivrednim proizvođačima najnovije informacije iz oblasti agrara. Time kao visokoškolska ustanova nastojimo ispuniti našu misiju tj. spojiti nauku i praksu a samim tim dobiti edukovanog i savremenog farmera.

U nadi da će ovo prerasti u tradicionalan skup, ostaje da se zahvalimo na učešću u suorganizaciji Vladi Brčko distrikta kao i učesnicima i gostima koji su odvojili svoje dragocjeno vrijeme i došli aktivno učestvovati i zajedno sa nama potražiti odgovore na neka goruća pitanja iz našeg agrara.

Prilog slika: