Nastavni plan studijskog programa sestrinstvo

R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 IT021 Biofizika 1 O 5 30 15
2 MP58 Biologija sa humanom genetikom 1 O 8 45 30
3 OP02 Medicinska etika 1 O 7 45 15
4 PP01 Preduzetništvo u zdravstvu 1 O 5 30 15
5 OP031 Engleski jezik 1 1 O 5 45 30
6 MP01 Anatomija, histologija i embrilogija 2 O 7 45 30
7 MP02 Biohemija 2 O 6 45 30
8 MP03 Fiziologija 2 O 6 45 30
9 PH01 Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu 2 O 4 30 15
10 OP04 Komunikologija u zdravstvu 2 O 3 30 0
11 OP032 Engleski jezik 2 2 O 4 30 15
12 MP05 Ekologija i javno zdravlje 3 O 4 45 0
13 MP06 Farmakologija i toksikologija 3 O 5 45 15
14 MP12 Njega zaraznih bolesnika i infektivne bolesti 3 O 8 45 45
15 MP08 Patologija sa patofiziologijom 3 O 7 45 30
16 MP09 Mikrobiologija 3 O 6 45 15
17 MP10 Epidemiologija 4 O 5 45 0
18 PH05 Propedevtktika i zdravstvena njega u kliničko bolničkoj praksi 4 O 4 30 15
19 MP07 Njega u porodičnoj medicini i primarnoj zaštiti 4 O 8 45 45
20 MP13 Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicini 4 O 8 45 60
21 MP14 Ishrana, nutritivna terapija i dijatetika 4 O 5 45 0
22 MP15 Zdravstvena njega u pedijatrisa osnovama pedujatrije 5 O 6 30 45
23 MP16 Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije 5 O 7 45 45
24 MP17 Njega psihijatriskih bolesnika sa osnovama psihijatrije 5 O 4 30 15
25 MP18 Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije 5 O 4 30 15
26 OKP1 Opsta klinička praksa 1 5 O 5 0 45
27 26FT1 Farmakoterapija 1 - izborni  5 I 4 30 15
MP25 Odabrana poglavlja iz onkologije - izborni 5 I 4 30 15
28 MP20 Osnovi fizikalne medicine sa rehabilitacijom 6 O 5 30 30
29 MP21 Urgentna medicina, reanimatologija i intezivna zdravstvena njega 6 O 6 45 45
30 MP22 Onkologija i palijativna zdravstvena njega 6 O 5 45 30
31 MP23 Medicinska i razvojna psihilogija 6 O 4 30 0
32 OKP2 Opsta klička praksa 2 6 O 5 0 45
33 MP27 Zdravstvena kultura - izborni 6 I 5 30 30
19FT2 Farmakoterapija 2 - izborni 6 I 5 30 30

IZBORNI BLOK 1
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 26FT1 Farmakoterapija 1 5 I 4 30 15
2 MP25 Odabrana poglavlja iz okologije 5 I 4 30 15

IZBORNI BLOK 2
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 MP27 Zdravstvena kultura 6 I 5 30 30
2 19FT2 Farmakoterapija 2 6 I 5 30 30

STUDIJSKI PROGRAM Akademske studije - Sestrinstvo