Skip to main content

Nastavak aktivnosti na projektu „VIRAL“

U periodu od 25.02. do 26.02. 2021. godine u Mostaru je održana radionica u sklopu projekta „Viral“ na kojem su angažovani i predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“. U sklopu radionice razmatrane su aktivnosti na radnom paketu 3 (WP3) a ticale su se primjene dronova u poljoprivrednoj proizvodnji. Između ostalog, predložene su dalje aktivnosti na projektu, a sledeći domaćin radnog sastanka biće naš Univerzitet.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.