Najava II Kongresa farmaceuta Crne Gore

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

sa izuzetnim zadovoljstvom najavljujemo održavanje II Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem u organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva.Kongres će se održati u hotelu 'Splendid' u Bečićima, u periodu od 28-31.maja 2015. godine uz prisustvo brojnih stranih i domaćih renomiranih predavača.

Moto Kongresa je: 'Farmacija - Nauka i praksa, vođene humanošću'.

Tehnički organizator Kongresa je:

'PRiSMA – korporativne komunikacije', Marka Miljanova 68, 81000 Podgorica, na e-mail: prisma@t-com.me ili fax: 00382/0/20 601-145, 00382/0/20 601-146, gsm: 00382/0/67 867-072

Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa možete naći na našoj web adresi www.kongres2015.me (sponzorski paketi,prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u 'Splendidu' kao i za ponude u drugim hotelima u Bečićima) uz obraćanje našem tehničkom organizatoru.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom važnom događaju kroz prijave Vaših zainteresovanih učesnika i predavača koji bi imali ovim putem mogućnost da prenesu iskustva iz svoje zemlje, a sve u cilju da uspostavimo naučno-strukovnu saradnju i kroz ovo, kao i začetak međudržavne saradnje u oblasti farmacije .

Želimo Vam dobrodošlicu!

S poštovanjem,

Predsjednica Organizacionog odbora, Slavica Vučurović, mr ph
Predsjednica Farmaceutske komore Crne Gore, Milanka Žugić, mr ph

Prilog slika: 

    fausse ordonnance viagra viagra original intent cialis lyon tadalafil medication comprar cialis farmacia