Međunarodni skup IEP 2019: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona: Nauka i praksa u službi agrara

Na proteklom Međunarodnom naučnom skupu „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavaskog regiona“ u organizaciji Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda kao jedan od suorganizatora učešće je uzeo i Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“.

Konferencija je održana od 12. do 13. decembra u prostorijama Narodne banke u Beogradu, a pored domaćih naučnih i visokoobrazovnih institucija učešće u radu su uzeli mnogobrojni strani naučni radnici, te predstavnici naučnih tela i kompanija iz cijele Evrope.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“ imao je tu čast da u naučnom odboru ovog međunarodnog skupa ima profesore sa svog fakulteta, odnosno Univerziteta.

Radni dio skupa je protekao u uvodnom, oficijalnom dijelu, gdje su se dodjelila zaslužena prizananja za dugogodišnju saradnju sa organizatorom skupa, te nastavku u kojem su učesnici prezentovali svoje radove.

Na kraju prvog radnog dana, upriličena je svečana večera za učesnike, dok se drugog dana trajanja Konferencije organizovao okrugli sto na temu: „Nauka i praksa u službi agrara“.

Razmjena naučnih i stručnih iskustava iz oblasti agrara još jednom je bio dovoljan povod za učešće na ovoj međunarodnoj smotri znanja, a srdačnost i gostoljubivost domaćina dodatni motiv da se i sledeće godine nađemo svi zajedno na istom mjestu.

Prilog slika: