KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2013/14. GODINU

 
02.09.2013
Predaja dokumenata za upis trajaće od 19 avgusta - do 20 septembra 2013. godine, na šalteru studentske službe od 10.00 do 18.00 sati.
Prijemni ispit polaže se 21. septembra 2013. godine, sa početkom u 10.00 sati.
Objavljivanje rang liste 22. septembar 2013. godine u 10.00 sati.
Upis primljenih kandidata od 24. do 30. septembra 2013. godine, od 08:00 do 16:00 sati.
 
Nova Banka pruža studentima mogućnost dobijanja studentskog kredita za otplatu školarine.
 
Predaja dokumenata traje do 8 jula.
Prijemni ispit biće održan u sredu, 10 jula 2013. u 10.00 časova za sve kandidate.

U školskoj 2013/14. godini Univerzitet upisuje studente na četiri fakulteta:

    • Farmaceutski fakultet
      -  Integrisane akademske studije farmacije
    • Fakultet zdravstvenih studija
      -  Sestrinstvo
    • Fakultet za psihologiju
      -  Osnovne akademske studije psihologije
    • Poljoprivredni fakultet
      -  Agroekonomija
      -  Poljoprivredna proizvodnja
      -  Zaštita zdravlja biljaka - u toku je proces licenciranja

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Studenti iz drugih zemalja upisuju se pod istim uslovima kao i građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Detaljnije informacije vezane za upis objavljene su u Informatoru.

Dodatne informacije, kao i spisak pitanja za prijemni ispit možete dobiti u Studentskoj službi Univerziteta (nastavna zgrada Univerziteta).

Kontakt telefoni: +387 55/351-101; 351-222
Kontakt stranica

Univerzitet poseduje Informacioni sistem baziran na savremenoj Internet tehnologiji, koji studentima omogućava da, preko svog korisničkog imena i lozinke, sa bilo kod računara povezanim na Internet mrežu, provere aktulna dešavanja i obavještenja na Univerzitetu, rezultate ispita, raspored nastave,  kao i preuzimanje predavanja i vježbi, komunikacija sa nastavnicima i drugim studentima.

U školskoj 2013/14 godini na Univerzitetu se uvodi dodatni Informacioni sistem, namenjen kao Web portal za studente, preko kog će student imati uvid u lične podatke, ocjene i bodove, školarinu, raspored ispita, kao i internet prijavu ispita.