KOLEDŽ ZDRAVSTVENE NJEGA KONAČNO DOBIO DOZVOLU ZA RAD NA UNIVERZITETU „BIJELJINA“

ODOBRENO 5 STUDIJSKIH PROGRAMA

Koledž zdravstvene njege iz Bijeljine konačno je dobio dozvolu za rad na Univerzitetu „Bijeljina“, te će ovaj koledž u budućnosti egzistirati samo kao organizaciona jedinica novog univerziteta. Bijeljina je tako, uz jedan javni i dva privatna univerziteta, dobila još jedan privatni univerzitet, čiji će se koncept djelovanja zasnivati na razvijanju jasno – privatnog partnerstva.

 

    Nakon dugog protivljenja, pristanak i pismenu saglasnost za pojedine studijske programe dali su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te medicinski fakultet u Banjaluci.
    Boro Krstić, direktor Koledža zdravstvene njega kaže da je rješenje za početak rada Univerziteta „Bijeljina“, koje je dalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS, koje je dalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS, uslijedilo nakon odluke Vlade RS, koja je održana u utorak, 26. juna ove godine.
    Osim legaliteta, koji je postojao od trenutka podnošenja zahtjeva dozvole za rad univerziteta, dobijanjem navedenih saglasnosti obezbijedili smo i legimitet institucija RS, sa kojima je studij farmacije tijesno povezan. Na Univerzitetu „Bijeljina“ licencirano je pet studijskih programa.
    Imaćemo integrisane akademske studije farmacije, koje traju pet godina i nakon okončanja studija studenti će sticati zvanje – magistar farmacije (300 ECTS). Sestrinstvo traje tri godine i nakon završetka studija sticaće se zvanje – diplomirana medicinska sestra, diplomirani medicinar zdravstvene njega (180 ECTS). Imaćemo i osnovne akademske studije psihologije, koje traju četiri godine i nakon završetka studija sticaće se zvanje – Diplomirani psiholog (240 ECTS). Četvrti studijski program je poljoprivredna proizvodnja. Traje četiri godine i nakon završetka studija stiče se zvanje – diplomirani inženjer poljoprivrede (240 ECTS). Peti studijski program je – agroekonomija, traje četiri godine i nakon okončanja studija stiče se zvanje – diplomirani inženjer agroekonomije (240 ECTS). Imajući u vidu i to da je riječ o osjetljivim studijskim disciplinama, koje se izučavaju na ovom univerzitetu, kaže Krstić, nastaviće se i sa realizacijom koncepta javnog – privatnog partnerstva.
    Cilj je da se kvalitet nastave održao na zadovoljavajućem nivou. To je u interesu svih zaposlenih na Univerzitetu „Bijeljina“, ali i studenata, odnosno šire društvene zajednice. Određene korake na tom planu preduzeli smo prije dobijanja dozvole za rad Univerziteta „Bijeljina“, kaže direktor Koledža zdravstvene njega. Izvor Semberske novine, 5. jul 2012.
Pogledajte originalno izdanje u elektronskom obliku >>>

Prilog slika: 

Univerzitet Bijeljina