Skip to main content

Kancelarija prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju

 

Doc. dr Miroslav Nedeljković

Doc. dr Miroslav Nedeljković, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju

Kontakti:

tel:+387 55 355 510

e-mail: prorektor.nir@ubn.rs.ba

Shodno članovima Statuta Univerziteta „Bijeljina“, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju obavlja sljedeće djelatnosti:

  • predlaže način ostvarivanja međunarodne saradnje,
  • pomaže rektoru u poslovima koji su u vezi sa naučnim radom i međunarodnom saradnjom Univerziteta,
  • preduzima mjere radi sprovođenja odluka Senata Univerziteta, rektora i Upravnog odbora u vezi sa naučnim radom i međunarodnom saradnjom,
  • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim aktima Univerziteta ili koje mu rektor povjeri.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.