IV Stručni skup psihologa "Djeca u riziku"

Društvo psihologa Brčko distrikta BiH organizovalo je IV Stručni skup pod nazivom "Djeca u riziku, sistem rane detekcije rizičnih ponašanja djece u osnovnim i srednjim školama“. Skup je održan 24.11.2016. godine, u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko, od 09:00 do 16:30 časova.

Cilj ovog skupa bio je sticanje usmjerenih znanja i vještina i njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju psihologa sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u pogledu prevencije rizičnog ponašanja djece. U okviru skupa upriličena su predavanja, edukacije, radionice, prezentacije i prikaz istraživanja, eminentnih profesora sa Univerziteta u Banja Luci i Sarajevu, psihologa, ali i predstavnika drugih struka iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH.

Priliku da učestvuju na ovom skupu imali su i predstavnici Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“, odakle su zajedno sa svojim kolegama iz Bijeljine, poneli lepo i korisno iskustvo i otvorili put budućoj saradnji.

Galerija

Prilog slika: