INFO dan EU programa ERASMUS+

     Gradska uprava grada Bijeljine u saradnji sa Nacionalnom “ERAZMUS+” kancelarijom je u srijedu, 18.05.2016. godine u velikoj sali Gradske uprave Bijeljina, sa početkom u 10:00 časova organizovala INFO dan EU programa "ERASMUS + na kom su se učesnici upoznali sa mogućnostima koje nudi program "Erasmus +".  Cilj organizacije ovog Info dana bio je da se potencijalni aplikanti upoznaju sa uslovima, koje moraju ispuniti da bi mogli kandidovati projekte na predstojeće pozive za projekte te, koje teme i vrste aktivnosti su prihvatljive za finansiranje.

     Predstavnici Univerziteta “Bijeljina” uzeli su učešće na ovom skupu i tom prilikom se upoznali sa mogućim načinima uključivanja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, ali i mladih pojedinaca, osoblja i članova organizacija koje rade sa mladima u proces evropskih integracija.

Prilog slika: