Evropska noć istraživača 2016

U prostoru sportske dvorane osnovne škole „Knez Ivo od Semberije” u Bijeljini, 30.09.2016. godine, treću godinu za redom održana je Evropska noć istraživača pod sloganom"Otkrijte nepoznato”. Ova manifestacija je posvećena, popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu i održava se poslednjeg petka u septembru. svake godine, širom Evrope i susednih zemalja.

Noć istraživača je evropski događaj pokrenut od strane Evropske komisije 2005. godine, koji ima za cilj da zbliži građanstvo i istraživače, promovišući nauku kroz razne aktivnosti (performanse, naučne eksperimenate, likovne radove osnovaca, radionice, takmičenja srednjoškolaca).

Posjetioci su imali prilike da vide bogat program edukativno zabavnog karaktera, interesantna i naučno-popularna predavanja na aktuelne teme iz različitih oblasti nauke i struke, ali i da se na interaktivan način upoznaju sa velikim brojem eksperimenata, aktivnostima namenjenih djeci, kao i da učestvuju u naučnim kvizovima, igarama, takmičenjima.

Univerzitet „Bijelina“ i Psihološko savjetovalište za mlade su i ove kao i predhodnih godina imali zapaženo učešće na Noći istraživača, gde su posjetiocima pružili priliku da savladaju osnovne tehnike mikroskopiranja, posmatraju gotove mikroskopske preparate i steknu znanje o građi osnovnih djelova biljaka (list, stablo, korijen). Izvođenjem klasičnih hemijskih reakcija, prisutni su mogli da vide na koji način reaguju određene hemijske supstance međusobno.

Na štandu Psihološkog savjetovališta za mlade, posjetioci su mogli da posmatraju optičke iluzije i način na koji one utiču na kognitivno funkcionisanje čovjeka, rješavaju testove koji se tiču njihovih osobina ličnosti, stilova učenja, emocionalne pismenosti, partnerske vezanosti, zadovoljstva životom ili načina kako se suočavaju sa stresom, ali i potraže odgovor na neka od pitanja o sopstvenoj ličnosti i svetu koji nas okružuje.

Galerija

Prilog slika: