ERASMUS + projekat „Vitalising ICT relevance in agriculture learning – VIRAL"

Ojačati mogućnosti poljoprivrednih fakulteta da koriste, primjenjuju i prenose nova saznanja u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama u poljoprivredi, glavni je cilj Erasmus plus projekta „Vitalising ICT Relevance in Agriculture Learning – VIRAL“, koji je odobrila Evropska komisija, a na kojem će učestvovati i Univerzitet „Bijeljina“

Na projektu će raditi konzorcijum od ukupno 17 partnera, uglavnom fakulteta iz BiH i Crne Gore, te Slovenije, Holandije i Rumunije, ali i preduzeća iz regiona koja imaju aktivnosti u poljoprivredi, te nevladine organizacije. Među njima je i Vagenigen univerzitet, jedan od vodećih u svijetu u oblasti poljoprivrede i šumarstva.

Univerzitet “Bijeljina” je ponosan na učešću u tako jednom velikom međunarodnom projektu, vrijednom 900.000 evra, čiji će nosilac biti Poljoprivredni fakultet univerziteta Banja Luka, u saradnji s Elektrotehničkim fakultetom. Istovremeno, jedan od strateških ciljeva Univerziteta “Bijeljina” je da bude pouzdan partner privredi, a kroz Viral projekat biće ostvarena ta sprega.

Predstavnici svih partnera prvi put su se susreli u Banjaluci, gdje 21.01.2020.god. intenzivno planiran projekat, a 23.01.2020.god. je u Akademiji nauka i umjetnosti RS održana i uvodna konferencija o upotrebi IKT u poljoprivredi, tokom koje su izlagali neki od vodećih istraživača u ovoj oblasti.

Posljednjih godina trend je da se IKT uvodi u sve sfere života, a ovo je bila dobra prilika da pokušamo da ovaj segment uvedemo i u poljoprivrednu proizvodnju. Ideja je da ojačamo kapacitete visokoškolskih ustanova da razviju nova saznanja i da ih prenose dalje korisnicima u agraru, kao i da se ojača pozicija studenata poljoprivrede – ističe koordinator projekta Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci, dodajući da je cilj i da ostale učesnike u poljoprirednom sektoru podstaknu da krenu da uvode IKT u svoju proizvodnju.

Prilog slika: