Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

Studijski program: Sestrinstvo;

Prema programu traju 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ECTS bodova.

U tom periodu obavi se ukupno 990 časova teorijske nastave, 720 časova praktične nastave, 285 časova seminara, 150 časova samostalno istraživačkog i 3250 samostalnog rada (studentska praksa) na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama, nakon čega se stiče akademski naziv,

Diplomirana medicinska sestra 180 ECTS

U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku koju je stekao student po završetku studija je nosilac diplome prvog univerzitetskog stepena (bachelor).

    achat viagra pas cher viagra españa sin receta hay cialis generico en mexico levitra vs cialis vs viagra drinking generique cialis forum