Diplomirani farmaceut obavještenje

Zvanje Diplomirani farmaceut 180 ECTS već izvjesno vrijeme osporavano u Republici Srpskoj, nedavno je verifikovano na Univerzitetu Kolumbija i važi na cijeloj teritoriji države Kanade, odnosno izjednačeno je sa diplomiranjem na trogodišnjem studijskom programu na verifikovanoj instituciji za visoko obrazovanje u Britanskoj Kolumbiji.

U prilogu je skeniran dokument nostrifikacije prevod na srpski jezik.