Diplomirana medicinska sestra 180 ECTS

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 180 ECTS

 

Ishod procesa učenja:

Obrazovanje studenata radi sticanja bazičnih znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti sestrinstva, samostalno planiranje, organizovanje i izvođenje sestrinske službe na svim nivoima zdravstvene zaštite i uz primjenu međunarodnih standarda iz sestrinske prakse, obavljanje zdravstvene njege na različitim radnim mjestima i za sljedeća zanimanja u specijalističkim oblastima: intenzivne zdravstvene njege i urgentnog zbrinjavanja, njege u infektologiji, njege internističkih bolesnika, njege hirurških bolesnika, pedijatrijske njege, gerijatrijske njege, akušersko-ginekološke njege, njege onkoloških i psihijatrijskih bolesnika, njege u neurologiji i oftamologiji i njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini.