Dan Univerziteta u Nišu - seminar i radionica

     Psihološko savjetovalište za studente SKC-a, povodom obielježavanja Dana Univerziteta u Nišu, 15.06.2015.godine, organizovalo je seminar na temu “Socijalna anksioznost – zašto je strah od tuđe ocjene jači od realne procjene ”.

     U okviru seminara, sa početkom u 14.30 h, u sali SKC-a, održana je i PSIHODRAMSKA RADIONICA. Radionicu je vodila Jelena Jovanović, psihodramski terapeut u edukaciji. Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina“, imalo je tu čast i zadovoljstvo da kao gost i učesnik seminara, da svoj doprinos ovoj važnoj temi. Velika posjećenost kako seminara tako i radionice, govori o učestalosti ovog problema među mladima i značaju koji on ima u njihovom funkcionisanju.

     Učesnici radionice su imali priliku da aktivno rade na ovoj temi, razmjene iskustva i u istinskom kontaktu sa sobom i sa drugim ljudima pogledaju sebe i iz ugla "drugoga", ali i da rad na sebi nastave u nekoj od iskustvenih terapijskih grupa.

Prilog slika: 

    cialis masticable magnus sildenafil 100mg cialis 5 mg comprar cialis effets secondaires cialis pour les femmes