Skip to main content

Centar za međunarodnu saradnju

Centar za međunarodnu saradnju Univerziteta „Bijeljina“ predviđen je da zajedno sa prorektorom za naučni rad i međunarodnu saradnju sprovodi aktivnosti na uspostavljanju i realizovanju međunarodne saradnje sa drugim zainteresovanim stranama iz regiona i svijeta.


Centar za međunarodnu saradnju, između ostalog, obavlja sljedeće djelatnosti:

  • utvrđuje i realizuje sporazume o naučno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj saradnji Univerziteta sa zainteresovanim relevantnim partnerima iz oblasti obrazovanja i privrede;
  • prezentuje programe stipendiranja i učenja u okruženju i svijetu;
  • predstavlja mogućnosti akademske razmjene (mobilnosti) i usavršavanja studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Univerziteta;
  • organizuje obuku sopstvenog osoblja u vezi sa međunarodnim aktivnostima (projekti, radionice, seminari...) itd.

Fokus budućeg rada centra bi trebalo biti u većem broju apliciranja i učestvovanja na međunarodnim projektima (ERASMUS, CEEPUS, itd) kao i dalji rad na realizaciji već sklopljenih ugovora o saradnji.

 

Kontakt centra:

E-mail: centarms@ubn.rs.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.