Centar za kontinuiranu edukaciju

 

Centar za kontinuiranu edukaciju radi na razvoju i promovisanju sistema kontinuirane edukacije,programa edukacije, kao i na osmišljavanju novih postupaka održvanja edukacija.

Centrom rukovodi lice koje odlukom imenuje direktor. Izuzetno centrom može da rukovodi i prorektor kojeg, na prijedlog direktora, ovlasti rektor Univerziteta, ukoliko se u određenom dijelu poklapaju nadležnosti Centra i resora koji vodi prorektor.

Kontinuirana edukacija podrazumjeva:

  • aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima i seminarima,
  • popularizacija kontinuirane edukacije i promovisanje kurseva široj javnosti
  • rešavanje testova;
  • studijski boravak radi dodatne edukacije ili upoznavanja organizacije rada,
  • formulisanje ponude za različite tipove klijenata (obezbeđivanje osnovnih pretpostavki i resursa, pravilan izbor kurseva u ponudi, unifikacija načina održavanja kurseva...)
  • istraživanje stanja na tržištu usluga kontinuirane edukacije (istraživanje potreba potencijalnih klijenata, aktivnosti konkurencije...)
  • koordinacija rada centara kontinuirane edukacije na fakultetima u sastavu Univerziteta u Bijeljini,
  • razne vrste usavršavanja

 

Kontakti:

Adresa: Centar za kontinuiranu edukaciju Univerziteta Bijeljina
Pavlovića put bb 76300 Bijeljina

Rukovodilac Centra:
- dr Dražen Jovanović
e-mail:

Direktor Univerziteta
- dr Boro Krstić
direktor@ubn.rs.ba