Boro Krstić i Drago Cvijanović u emisiji Dan kao ovaj Slobomir TV

Boro Krstić i Drago Cvijanović u emisiji "Dan kao ovaj" Slobomir TV