Anketa istraživanje u pogledu primjene online učenja kod studenta

Istraživanje se vrši u svrhu ispitivanja primjene online resursa za potrebe učenja kod studenata. Anketa ispituje koji su to online resursi koje studenti koriste, u kojoj mjeri to rade. U središtu istraživanja je motivacija koja stoji iza odluke studenata da se služi online resursima.

Link za anketu

Prilog slika: 

    a que edad se puede tomar viagra levitra 10 mg precio bayer sildenafil generico online comprar cialis original en españa comprar cialis en estados unidos