Analitička hemija 1

Na vježbama iz Analitičke hemije 1, student su stekli osnovna znanja iz kvalitativne hemijske analize, te su se kroz vježbe osposobili da rešavaju sledeće analitičke problem kao što su priprema uzorka, identifikacija katjona i anjona primenom odabranih reagenasa i identifikacija nepoznatih supstanci. U metodama kavalitativne analize, student su jone prevodili u jedinjenja karakterističnih svojstava, na osnovu kojih je moguće identifikovati odgovarajuća jedinjenja u analizi. To su najčešće reakcije pri kojima se izdvaja talog ili dolazi do promjene boje rastvora.