65. Kongres psihologa na Zlatiboru

Ovogodišnji Kongres tradicionalno je održan na Zlatiboru, od 24. do 27. maja 2017. godine, pod nazivom „Globalizacija i lokalizacija psihologije“, a bio je prilika da svaki učesnik da svoj doprinos kvalitetu naučno-stručnog skupa sa najdužom tradicijom u zemlji.

Na skupu je održano sedam plenarnih predavanja, šest simpozijuma sa 33 rada, četiri okrugla stola, dvije promocije knjiga, sedam poster prezentacija, dvije radionice, javna rasprava o Zakonu o psihološkoj delatnosti, dva forum teatra i 15 sesija u okviru kojih je prikazano 78 radova.

Plenarni predavači bili su psiholozi iz zemlje i inostranstva koji su dali veliki doprinos razvoju psihologije, poput profesora emeritusa Pola Ekmana, profesora emeritusa Filipa Zimbarda, profesora Lazara Stankova, profesora Zorana Sušnja, profesora Velimira Popovića, profesora Daga Kolarevića i docenta Olivera Toškovića.

Predstavnici Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta “Bijeljina” iz Bijeljine, zajedno sa kolegama iz Psihološkog savetovališta za studente Studentskog kulturnog centra Niš, imali su čast da uzmu učešće na ovom međunarodnom skupu.

Galerija

Prilog slika: