Dani polja strnih žita – Bijeljina 2015

     U Novom Selu na lokaciji Pavlovića put je organizovana manifestacija „Dani polja strnih žita – Bijeljina 2015″ na kojoj je prikazan ogled sa 43 sorte pšenice, ječma, tritikale i zobi iz devet selekcijskih kuća.

     Manifestaciju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

     Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina je sa timom saradnika takođe učestvovao na ovoj manifestaciji.

Prilog slika: 

    viagra similar farmacia levitra cialis 10 prix vendo cialis original sandia y viagra