Rezultati prijemnog ispita održanog 06.07.2018

Spisak studenata koji su položili prijemni ispit i time stekli pravo upisa na željeni studijski program Univerziteta "Bijeljina":

Ime (ime oca) prezime

Fakultet

1.

Dalila, Muzafer, Gilić

Farmaceutski fakultet

2.

Ema, Fuad, Kolašinac

Farmaceutski fakultet

3.

Merdan, Elvir, Pepić

Farmaceutski fakultet

4.

Maja, Pavle, Živanović

Farmaceutski fakultet

5.

Katarina, Milan, Đalamić

Farmaceutski fakultet

6.

Marina, Milorad, Ćorić

Farmaceutski fakultet

7.

Mia, Goran, Mandić

Farmaceutski fakultet

8.

Nada, Joco, Jevtić

Farmaceutski fakultet

9.

Ivana, Stanislav, Stojanović

Farmaceutski fakultet

10.

Miljana, Miodrag, Pravdić

Farmaceutski fakultet

11.

Milena, Dragiša, Božić

Farmaceutski fakultet

12.

Teodora, Savo, Iličić

Farmaceutski fakultet

13.

Bojana,  Duško, Ristić

Farmaceutski fakultet

14.

Sanja, Zoran, Lukić

Farmaceutski fakultet

15.

Aleksandar,  Siniša, Rosić

Farmaceutski fakultet

16.

Vladimir,  Vaso, Ivanović

Farmaceutski fakultet

17.

Ajša, Nihat, Košuta

Farmaceutski fakultet

18.

Ivana, Milisav, Đokić

Farmaceutski fakultet

19.

Marija, Goran, Lučić

Farmaceutski fakultet

20.

Lejla, Neko, Kovač

Fakultet zdravstvene njege

21.

Milica, Dragan, Rakić

Fakultet zdravstvene njege

22.

Gordana,Radovan, Erkić

Fakultet zdravstvene njege

23.

Jovana,Jovo , Filipović

Fakultet zdravstvene njege

24.

Ljubinka,Radivoje, Romac

Fakultet zdravstvene njege

25.

Vladimir, Vaso, Ivanović

Fakultet zdravstvene njege

26.

Mirjana Lukić

Fakultet za psihologiju

27.

Tamara Savatić

Fakultet za psihologiju

28.

Božan Aleksić

Poljoprivredni fakultet: AE

29.

Stefan Njegovanović

Poljoprivredni fakultet: PP

30.

Aleksandar Sretenović

Poljoprivredni fakultet: PP

31.

Božidar Josipović

Poljoprivredni fakultet: PP

Prilog slika: